WWW.PIANINO.XMC.PL

Nauka Edukacja Budowa Instrukcja Opis Instrumentu Ogłoszenia Pianina Muzyka Teoria TBF

🎹 Obudowa pianina

Schemat Obudowy Pianin 1. Nakrywa górna 2. Drzwi górne 3. Nasada 4. Nakrywa klawiaturowa 5. Listwa nakrywy klawiaturowej 6. Wsadka 7. Listwa zamkowa 8. Listwa przyciskowa 9. Płytka ozdobna 10. Drzwi dolne 11. Bok 12. Noga 13. Listwa pedałowa 14. Stopa 15. Spód 16. Pulpit 17. Stoł klawiaturowy 18. Rolka

🎹 Szkielet Pianina

Szkielet Instrumentu 1. Ramiak górny 2. Ramiak dolny 3. Ramiak boczny 4. Ramiak środkowy 5. Uchwyt 6. Strojnica 7. Listwa przystrojnicowa 8. Listwa wiolinowa 9. Listwa średnicowa 10. Listwa basowa 11. Listwa narożna 12. Płyta narożna

🎹 Dno Rezonansowe

Opis Dna Rezonansowego 1. Płyta rezonansowa 2. Żebro 3. Mostek wiolinowy 4. Mostek basowy 5. Rozetka 6. Listwa wzmacniająca mostek wiolinowy

🎹 Klawiatura Pianina

Schemat Klawiatury 1. Rama klawiaturowa 2. Kołek klawiaturowy środkowy 3. Kołek klawiaturowy przedni 4. Podkładka przednia 5. Podkładka środkowa 6. Poduszka 7. Klawisz biały 8. Okładzina górna 9. Okładzina czołowa 10. Klawisz czarny 11. Nakładka czarna 12. Nakładka środkowa 13. Nakładka podpilotowa 14. Pilot 15. Hantelek ołowiany


Budowa Pianina

» » Płyty CD « «

» » Piano Room « «

» » Etykiety « «